İnsan Kaynakları

Aktif Group’ta Kariyer

Aktif Group olarak başarımızın arkasında güçlü ve yaratıcı insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, kaliteli ve teknolojik ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın davranışsal ve mesleki yetkinliklerini gelişim olanakları ile arttırarak performansa dayalı olarak verimliliklerini sürekli yükseltmek, potansiyellerini keşfetmelerine destek olarak uygun kariyer olanakları sağlamaktır. Bu amaçla en yetenekli adayları Aktif Group ailesine dahil ederek insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli iyileştirme felsefesi ile geliştiriyor ve sürdürülebilir kılıyoruz.

Aktif Group olarak, ortak kurum kültürü ve değerlerini benimsemiş, değişimin önemine inanan, kalite ve müşteri odaklı yaklaşıma sahip ve sürekli gelişen bir insan kaynakları yapısı hedefliyoruz.

Aktif Group ailesine katılmak ve size uygun açık pozisyonları görmek için lütfen tıklayınız.

İlkelerimiz

  • Gruba, kalifiye, yeniliklere ve değişime açık, yenilikleri ve değişimleri takip eden, kurum değerlerini benimseyip, yaşatacak personel kazandırmak ve gerekirse yetiştirmek,
  • Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
  • Değerlerine ve geleneklerine saygılı, bir o kadar da çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmaya çalışan personel yetiştirmek,
  • Çalışanların, hem kendilerini geliştirmelerini hem de işlerinde uzmanlaşmalarını sağlamak için, her düzeyde, farklı içeriklerle hazırlanan eğitim programlarıyla, organizasyona sağladıkları katma değeri artırmaktır.

Değerlerimiz

  • Etkin takım çalışmasına olan inancımız doğrultusunda; herkes takımın bir parçasıdır ve ekip içi sinerjiyi ve manevi gücü artırmakla sorumludur.
  • Tüm ilişkilerde yasalara, ahlak kurallarına daima uyulur, yasal ve sosyal sorumlulukları yerine getirmenin verdiği bilinçle bunlardan asla taviz verilmez.
  • Elde edilen başarının ve gururun, tüm ekip üyelerince paylaşılması esastır.
  • Kalite felsefesi, çalışma hayatının tüm alanlarında uygulanır ve yapılan her işte dünya standartlarında kalite hedeflenerek, faaliyetler bu doğrultuda yürütülür.

İK Politikamız

Grubumuzda, insan kaynakları önemli bir rol üstlenir ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki firmalarımızın hedefleri doğrultusunda, diğer birimlerimiz ile ortak bir uyum içerisinde çalışır.

Vizyonumuz

Aktif Group olarak vizyonumuz, anlayış, sorumluluk, yaratıcılık gibi unsurları temel alan müşteri odaklı ve değerlerine sahip çıkan bir yaklaşım ile bölgemizde "lider grup" konumuna erişmektir.

Misyonumuz

Sürekli gelişime ve çalışan memnuniyetine dayanan, kurumsal hedef, değer ve stratejilerle uyumlu, etkin insan kaynakları politikaları geliştirerek, hedeflediğimiz sonuçlara ulaştırmak.